Close

T.Oranally Vaccination Centre

Sl. No PHC session site Villages/Areas covered Vaccinator
1 T.ORANALLY Thulithalai Community Hall Thulithalai, Thulithalai Lease, Keveri Lease, Kannamandhu, Sathyapriya (Vhn), Priya (Asha)
2 Devarsholai Kathadimattam, Indra Nagar, Thendral Nagar, Baramolai Celin Mary (Vhn), Sathyavani (Asha)
3 Edakadu Sundati, Naduhatty, Thalaihatty Raja Kumari (Vhn), Venila, Ambika (Asha)
4 Denadu Bengalmattam, Bengalhatty, Getati Sharon (Vhn), Latha (Asha)
5 Manthanai Shastri Nagar, Sakoti, Thirukal Saaral (Vhn), Durga (Asha)
6 Balacola 6Th Mile, Mudhukola, Gandhi Pudhunagar Celin Mary (Vhn), Sathyavani (Asha)
7 Devabetta Estate Manjacombai,Devabetta Viji Vhn, Sarasu Asha