அம்மா திட்டம் 06-09-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/09/2019

அம்மா திட்டம் பற்றிய செய்தி வெளியீடு (PDF 738 KB)