மூடு

அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் ஆகஸ்ட் 2020-ம் ஆண்டிற்கான சேர்க்கை தொடர்பான செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/09/2020

அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் ஆகஸ்ட் 2020-ம் ஆண்டிற்கான சேர்க்கை தொடர்பான செய்தி வெளியீடு (PDF 43 KB)