மூடு

இந்தியா முழுவதும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரே மாதிரியான தேசிய அடையாள அட்டை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/01/2020

இந்தியா முழுவதும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரே மாதிரியான தேசிய அடையாள அட்டை பற்றிய செய்தி வெளியீடு  (PDF 2MB)