மூடு

உதகையில் தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட கடை வியாபாரிகளுக்கு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் கடனுதவி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/06/2020
LOAN

உதகையில் தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட கடை வியாபாரிகளுக்கு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் கடனுதவி (PDF 25.9 KB)