மூடு

சூரிய சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டம் குறித்த மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிக்கை வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/10/2020
Green house 1

சூரிய சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டம் குறித்த மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிக்கை வெளியீடு (PDF 32.9 KB)

Green house 2Green house 3