மூடு

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் (04-01-2020) அன்று மின் விநியோக நிறுத்தம் பற்றிய செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/01/2020

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் (04-01-2020) அன்று மின் விநியோக நிறுத்தம் பற்றிய செய்தி வெளியீடு (PDF 613KB)