மூடு

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் திறன்மிகு விளையாட்டு வீரர்களுக்கான சிறப்பு உதவித்தொகைத் திட்டம்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/11/2022

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் திறன்மிகு விளையாட்டு வீரர்களுக்கான சிறப்பு உதவித்தொகைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. (PDF 327KB)