மூடு

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் தேசிய அளவில் பதக்கம் வென்ற தடகள வீரர்/ வீராங்கனைகள் பயிற்சியாளராக பயிற்சி வழங்கிட விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/12/2022

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் தேசிய அளவில் பதக்கம் வென்ற தடகள வீரர்/ வீராங்கனைகள் பயிற்சியாளராக பயிற்சி வழங்கிட விண்ணப்பிக்கலாம் (PDF 62KB)