மூடு

தோட்டக்கலைத் துறையிலிருந்து நுண்ணீர் பாசனத்திட்டம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/10/2020

தோட்டக்கலைத் துறையிலிருந்து நுண்ணீர் பாசனத்திட்டம் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு(PDF 2.3 MB)