நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/08/2019

தொடர் கனமழை காரணமாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. (PDF 1 MB)