மூடு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் 29-06-2020 அன்று வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/06/2020

நீலகிரி மாவட்டத்தில் 29-06-2020 அன்று வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) நடைபெறவுள்ளது (PDF 2.7 MB)