மூடு

பலத்த மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரி அவர்கள் பார்வையிட்டனர்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/08/2020
Rain fall inspection
பலத்த மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கண்காணிப்பு அதிகாரி அவர்கள் பார்வையிட்டனர்(PDF 243 KB)  
Rain fall 1rain fall 2
rain fall 3rainfall inspect