மூடு

பள்ளி சிறார்களுக்கான சிறப்பு இருதய பரிசோதனை முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/02/2023
Cardiac checkup Camp 101

பள்ளி சிறார்களுக்கான சிறப்பு இருதய பரிசோதனை முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார். (PDF 41KB)

Cardiac checkup Camp 1