மூடு

வடகிழக்கு பருவமழை தயார்நிலை நடவடிக்கைகள்

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1077

 1. மாவட்ட அபாயகரமான பகுதிகள் வரைபடம்  (PDF 9.28 MB)
 2. வட்ட அபாயகரமான பகுதிகள் வரைபடம்  (PDF 2.52 MB)
 3. மண்டல குழுக்கள் (PDF 640 KB)
 4. முன்னெச்சரிக்கை குழு (PDF 249 KB)
 5. தேடல் மற்றும் மீட்பு குழு (PDF 234 KB)
 6. வெளியேற்றும் குழு  (PDF 251 KB)
 7. நிவாரண முகாம் / முகாம் மேலாண்மை குழு (PDF 259 KB)
 8. முதல்நிலை மீட்பு பணியாளர்கள் (PDF 804 KB)
 9. பாம்பு பிடிப்பவர்கள் (PDF 21 KB)
 10. தகவல்தொடர்பு விளக்கப்படம்  (PDF 182 KB)
 11. அபாயகரமான பகுதிகள் – வட்டம் வாரியாக (PDF 424 KB)
 12. பாதுகாப்பான தங்கும்மிடங்கள்  (PDF 1.13 MB)
 13. பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகளுக்கான மாற்றுப் பாதைகள்  (PDF 269 KB)
 14. பேரிடர் மேலாண்மை உபகரணங்கள் (PDF 47.2 KB)
 15. மருத்துவமனைகள்  (PDF 305 KB)
 16. அரசுசாரா நிறுவனங்கள்(NGOs) (PDF 32.5 KB)
 17. நீச்சல் வீரர்கள் (PDF 28.8 KB)
 18. JCB உரிமையாளர்கள் – வட்டம் வாரியாக (PDF 74 KB)