மூடு

போலி கால்நடை மருத்துவர்கள் பற்றிய செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/07/2021

போலி கால்நடை மருத்துவாகள் பிடிப்பட்டால் ரூ. 1000/-அபராதம் அல்லது ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை அல்லது
இரண்டும் சேர்ந்த தண்டனை (PDF 22KB)