மக்கள் நீதி மன்றம் 13-07-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/07/2019

மக்கள் நீதி மன்றம் பற்றிய செய்தி வெளியீடு (PDF 41KB) .