மூடு

மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் டேன் டீ மற்றும் வனத்துறை அலுவலர்களுடன் 17-05-2021 அன்று ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தினர்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/05/2021
MINISTER TANTEA MEET

மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் டேன் டீ மற்றும் வனத்துறை அலுவலர்களுடன் 17-05-2021 அன்று ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தினர் (PDF 30 KB)