மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் முகாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/07/2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் முகாம் (09-07-2019) அன்று நடைபெறவுள்ளது.
(PDF 656KB)