மூடு

மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில் 18-11-2020 அன்று சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/11/2020

மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில் 18-11-2020 அன்று சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெறவுள்ளது(PDF 22.8 KB)