மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்களுடன் இன்று (27-02-2021) ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினர்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/02/2021
ELECTION_MCC

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்களுடன் இன்று (27-02-2021)ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினர் (PDF 40.8 KB)