மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு வாகனத்தை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/03/2021
LED VAN 1

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு குறும்படங்களை ஒளிபரப்பும் மின்னணு வாகனத்தினை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்  (PDF 24.1 KB) LED VAN 2