மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் உதகை சேட் அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி பிரிவை திறந்து வைத்துப்பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/07/2021
OXCYGEN UNIT

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் உதகை சேட் அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி பிரிவை 05-07-2021 இன்று திறந்து வைத்துப்பார்வையிட்டார் (PDF 23 KB)

OXCYGEN 1