மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தை 29-03-2022 அன்று நடத்தினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/03/2022

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தை 29-03-2022 அன்று நடத்தினார் (PDF 58 KB)