மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தானியங்கி குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரங்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/04/2022
WATER ATM 1

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தானியங்கி குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரங்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 26 KB)

WATER ATM 2