மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பொது தேர்வுகள் நடைபெறும் மையங்களை (05-05-2022) இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/05/2022
+2 exam 1

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பொது தேர்வுகள் நடைபெறும் மையங்களை (05-05-2022) இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்(PDF 25 KB)

+2 EXAM2