மூடு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை கணினி மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணியினை ஆட்சியர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/03/2021
first randomization

முதற்கட்ட சுழற்சி முறையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை கணினி மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணியினை ஆட்சியர் அவர்கள் 08-03-2021 இன்று பார்வையிட்டார்(PDF 49.1 KB)