மூடு

வினாடி வினா நிகழ்ச்சி தொடர்பாக தேர்தல் துறையிலிருந்து செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/10/2020

வினாடி வினா நிகழ்ச்சி தொடர்பாக தேர்தல் துறையிலிருந்து செய்தி வெளியீடு (PDF 933 KB)