விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 21-06-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/06/2019

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 21-06-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது (PDF 107KB)