மூடு

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 24-01-2020 அன்று நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/01/2020

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் பற்றிய செய்தி வெளியீடு (PDF 743KB)