மூடு

COVID-19 முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கண்காணிப்பு அதிகாரி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/08/2020
Monitoring officer meeting
COVID-19 முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கண்காணிப்பு அதிகாரி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டம் (PDF 27.9 KB)