மூடு

சட்டத்துடன் இணைந்த நன்னடத்தை அலுவலர்

சட்டத்துடன் இணைந்த நன்னடத்தை அலுவலர்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
சட்டத்துடன் இணைந்த நன்னடத்தை அலுவலர்

நீலகிரி மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் காலியாக உள்ள சட்டத்துடன் இணைந்த நன்னடத்தை அலுவலர் பணியினை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்ப வின்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

14/02/2020 25/02/2020 பார்க்க (843 KB)