ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2015-2016 22/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-2017 11/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (பகுதி எ) 09/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (பகுதி பி) 09/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
cVIGIL – கைபேசிச் செயலி விளக்கக் கையேடு 20/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(1 MB)