ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2015-2016 22/03/2018 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-2017 11/04/2018 பார்க்க (4 MB)
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (பகுதி எ) 09/04/2018 பார்க்க (2 MB)
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (பகுதி பி) 09/04/2018 பார்க்க (3 MB)
cVIGIL – கைபேசிச் செயலி விளக்கக் கையேடு 20/03/2019 பார்க்க (1 MB)
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம் – வட்டம் வாரியாக கிராமத்தில் வசிக்காத பட்டாதாரர்கள் விவரம் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம் – வட்டம் வாரியாக கிராமத்தில் வசிக்காத பட்டாதாரர்கள் விவரம்