மூடு

மருத்துவமனைகள்

அமலா மருத்துவமனை

3 87 ஏ பட்டவயல் பித்தெர்காட், கூடலூர் 643211


தொலைபேசி : 04262-227460

அரசு தலைமை மருத்துவமனை உதகை

மருத்துவமனை சாலை, உதகை


தொலைபேசி : 0423-2442712
Pincode: 643001

திசைகள்

அரசு மருத்துவமனை குந்தா

குந்தா


தொலைபேசி : 0423-2508365

அரசு மருத்துவமனை கூடலூர்

கூடலூர்


தொலைபேசி : 04262-296366
Pincode: 643212

அரசு மருத்துவமனை கோத்தகிரி

கோத்தகிரி


தொலைபேசி : 04266-271309

அரசு மருத்துவமனை பந்தலூர்

பந்தலூர்


தொலைபேசி : 04262-220184

அரசு லாவ்லி மருத்துவமனை

மவுண்ட் ரோடு, குன்னூர்


தொலைபேசி : 0423-2231050

அஸ்வினி மருத்துவமனை

எண் 10/147 ஜி 2 தபால் பெட்டி எண் 20, கூடலூர் பஜார், கூடலூர் 643212


தொலைபேசி : 04262-261645

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – அதிஹரட்டி

அதிஹரட்டி குன்னூர்

மின்னஞ்சல் : nlg-adigaratty[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 0423-2590467

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – அம்பாலமூலா

அம்பாலமூலா, கூடலூர்

மின்னஞ்சல் : nlg-amoola[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04262-224274