ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காண குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 24-09-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

ஊடக வெளியீடு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காண குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 24-09-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது (PDF 557 KB )

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: 16-09-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2019

ஊடக வெளியீடு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: 16-09-2019 (PDF 34 KB )

மேலும் பல
Grievance day on 09-09-2019

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: 09-09-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/09/2019

ஊடக வெளியீடு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: 09-09-2019 (pdf 34 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 20-09-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/09/2019

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் பற்றிய செய்தி வெளியீடு. (PDF 598 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்க தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/09/2019

மாவட்ட சமூக நலத்துறையின் வாயிலாக இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்க தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. (PDF 748 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அம்மா திட்டம் 06-09-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/09/2019

அம்மா திட்டம் பற்றிய செய்தி வெளியீடு (PDF 738 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் முகாம் 30-08-2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/08/2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் முகாம். (PDF 626KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தந்தை பெரியார் விருது பெற விண்ணப்பகள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/08/2019

சமூக நீதிக்காக பாடுபட்ட சாதனையாளர்களிடமிருந்து தந்தை பெரியார் விருது பெற விண்ணப்பகள் வரவேற்கப்படுகின்றன (PDF 567KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/08/2019

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி  (PDF 616KB)

மேலும் பல