மூடு

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம் – கிராமத்தில் வசிக்காத பட்டாதாரர்கள் விவரம்

 

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம் – வட்டம் வாரியாக கிராமத்தில் வசிக்காத பட்டாதாரர்கள் விவரம்
வ.எண் வட்டத்தின் பெயர் பட்டாதாரர்கள்
1 உதகை (PDF 469 KB)
2 குன்னூர் (PDF 1 MB)
3 கோத்தகிரி (PDF 512 KB)
4 கூடலூர் (PDF 431 KB)
5 பந்தலூர் (PDF 446 KB)