மூடு

உதவி அழைப்பு

  • NeedD – நீலகிரி பேரிடர் விவர தொகுப்பு (செயலி)
  • ‘உங்கள் சேவையில்’ வாட்ஸ்ஆப் எண் : 9943126000
  • மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை : 1077
  • காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை : 100
  • விபத்து உதவி எண் : 108
  • தீ தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு : 101
  • குழந்தைகள் பாதுகாப்பு : 1098
  • பேரிடர் கால உதவிக்கு : 1077
  • மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை: 1070