மூடு

நிகழ்வுகள் மற்றும் பண்டிகைகள்

கோடை விழா – 2018
நிகழ்வு பெயர் இடம் தேதி
காய்கறிகள் கண்காட்சி கோத்தகிரி மே 5, 6
வாசனை திரவிய கண்காட்சி கூடலூர் மே 11 – 13
ரோஜா கண்காட்சி உதகை மே 12,13
மலர் கண்காட்சி உதகை மே 18 – 22
பழங்கள் கண்காட்சி குன்னூர் மே 26,27