மூடு

கருவூலம் மற்றும் கணக்குத்துறை

 

மாவட்டக் கருவூலம்
மாவட்டத்தின் பெயர் பதவி தொடர்பு எண் மின்னஞ்சல் முகவரி
நீலகிரி மாவட்டக் கருவூல அலுவலர் 0423-2441688 (நிர்வாகம்)
0423-2448070 (ஓய்வூதியம்)
dtonlg[dot]tndta[at]nic[dot]in
dtonlg[dot]tndta[at]gmail[dot]com
மாவட்டக் கருவூலம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
உதகமண்டலம்,
நீலகிரி-643001.

 

சார்நிலைக் கருவூலம்
சார்நிலைக் கருவூலத்தின் பெயர் பதவி தொடர்பு எண் மின்னஞ்சல் முகவரி
உதகமண்டலம் உதவிக் கருவூல அலுவலர் 0423-2446949 stonlg02[dot]tndta[at]nic[dot]in சார்நிலைக் கருவூலம்,
ஜெயில் ஹில், வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில்,
உதகமண்டலம், நீலகிரி-643001.
கோத்தகிரி உதவிக் கருவூல அலுவலர் 04266-272588 stonlg03[dot]tndta[at]nic[dot]in
stokotagiri[at]gmail[dot]com
சார்நிலைக் கருவூலம்,
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில்,
கோத்தகிரி, நீலகிரி-643217.
குன்னூர் உதவிக் கருவூல அலுவலர் 0423-2207576 stonlg04[dot]tndta[at]nic[dot]in
stocnr[at]gmail[dot]com
சார்நிலைக் கருவூலம்,
தபால் நிலையம் அருகில்,
குன்னூர், நீலகிரி-643101.
கூடலூர் உதவிக் கருவூல அலுவலர் 04262-264711 stonlg01[dot]tndta[at]nic[dot]in
stogudalur[at]gmail[dot]com
சார்நிலைக் கருவூலம்,
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில்,
கூடலூர், நீலகிரி-643211.
பந்தலூர் உதவிக் கருவூல அலுவலர் 04262-220020 stopdr2106[at]gmail[dot]com சார்நிலைக் கருவூலம்,
வட்டாட்சியர் அலுவலகம்,
பந்தலூர், நீலகிரி-643233.
குந்தா உதவிக் கருவூல அலுவலர் 0423-2509339 subtreasurykundah[at]gmail[dot]com சார்நிலைக் கருவூலம்,
வட்டாட்சியர் அலுவலகம்,
கீழ்குந்தா சாலை, குந்தா,
நீலகிரி-643219.