மூடு

பொது பயன்பாடுகள்

மின்சாரம்

உதவி செயல் பொறியாளர்/ அதிஹரட்டி

தொலைபேசி : 2509227

உதவி செயல் பொறியாளர்/ கிராமம்/ குன்னூர்

தொலைபேசி : 2206152

உதவி செயல் பொறியாளர்/ கிராமம்/ கோத்தகிரி

தொலைபேசி : 271624

உதவி செயல் பொறியாளர்/ கிராமம்/உதகை

தொலைபேசி : 0423-248570

உதவி செயல் பொறியாளர்/ கூடலூர்

தொலைபேசி : 04262-261283

உதவி செயல் பொறியாளர்/ நகரம் / குன்னூர்

தொலைபேசி : 2207152

மருத்துவமனைகள்

அமலா மருத்துவமனை

3 87 ஏ பட்டவயல் பித்தெர்காட், கூடலூர் 643211

தொலைபேசி : 04262-227460

அரசு தலைமை மருத்துவமனை உதகை

மருத்துவமனை சாலை, உதகை

தொலைபேசி : 0423-2442712
Pincode: 643001

திசைகள்

அரசு மருத்துவமனை குந்தா

குந்தா

தொலைபேசி : 0423-2508365

அரசு மருத்துவமனை கூடலூர்

கூடலூர்

தொலைபேசி : 04262-296366
Pincode: 643212

அரசு மருத்துவமனை கோத்தகிரி

கோத்தகிரி

தொலைபேசி : 04266-271309

அரசு மருத்துவமனை பந்தலூர்

பந்தலூர்

தொலைபேசி : 04262-220184

கல்வி நிறுவனங்கள்

அரசு கலைக் கல்லூரி

ஸ்டோன் ஹவுஸ் ஹில், ஊட்டி -643002

மின்னஞ்சல் : gacooty[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0423-2443981

அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி

பட்பயர், பிங்கர்போஸ்ட், உதகை-643006

மின்னஞ்சல் : gptcooty[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0423-2443407

என் பி ஏ செண்டனரி பாலிடெக்னிக்

சக்தி ஹில்ஸ், கோத்தகிரி, நீலகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு 643217

மின்னஞ்சல் : principal[at]npakotagiri[dot]com
தொலைபேசி : +914266271043

எம்ரால்டு ஹைட்ஸ் மகளிர் கல்லூரி

பிங்கர் போஸ்ட், உதகை-643006

மின்னஞ்சல் : emhcollege[at]yahoo[dot]co[dot]in
தொலைபேசி : 0423-2442775

சி.எஸ்.ஐ. பொறியியல் கல்லூரி

கேத்தி

ஜே.எஸ்.எஸ். காலேஜ் ஆப் பார்மசி

பிபி20, ராக்லேண்ட்ஸ், உதகை

தொலைபேசி : 0423-2443394-2443394-2443847-2443647

மருந்தகம்

இ.எஸ்.ஐ மருந்தகம்

உதகை

தொலைபேசி : 0423-2447113