மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்

திருமதி. ஜெ.இன்னசென்ட் திவ்யா இ.ஆ.ப.

மாவட்ட ஆட்சியர் புகைப்படம்

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் திருமதி. ஜெ.இன்னசென்ட் திவ்யா இ.ஆ.ப., அவர்கள் 2009 ஆம் ஆண்டுக்குரிய இந்திய ஆட்சிப்பணியைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். இவர் மீன்வள அறிவியலில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றுள்ளார். திருமதி. ஜெ.இன்னசென்ட் திவ்யா இ.ஆ.ப., அவர்கள் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக 10.07.2017 அன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, தனித்துவம் வாய்ந்த நீலகிரி உயிர்க்கோளத்தை பாதுகாத்தல், பழங்குடியின மக்களின் குறிப்பாக அழிவின் விளிம்பில் உள்ள பழங்குடியின மக்களின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறார்.