மூடு

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திலிருந்து ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/05/2020
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திலிருந்து ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த செய்தி வெளியீடு(PDF 37.1 KB)