மூடு

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 20-11-2020 அன்று காணொளிக்காட்சி மூலம் நடைபெற உள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/11/2020

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 20-11-2020 அன்று காணொளிக்காட்சி மூலம் நடைபெற உள்ளது (PDF 621 KB)