மூடு

வட்டாச்சியர் அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

வட்டாச்சியர் அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
வட்டாச்சியர், உதகை வட்டாச்சியர், உதகை ootytahsildar[at]gmail[dot]com 0423-2442433
வட்டாச்சியர், குன்னூர் வட்டாச்சியர், குன்னூர் tahsildarcoonoor[at]gmail[dot]com 0423-2206102
வட்டாச்சியர், கோத்தகிரி வட்டாச்சியர், கோத்தகிரி ktgtahsildar[at]gmail[dot]com 04266-271718
வட்டாச்சியர், குந்தா வட்டாச்சியர், குந்தா kundahtahsildar[at]gmail[dot]com 0423-2508123
வட்டாச்சியர், கூடலூர் வட்டாச்சியர், கூடலூர் tasgud[dot]tnnlg[at]nic[dot]in 04262-261252
வட்டாச்சியர், பந்தலூர் வட்டாச்சியர், பந்தலூர் tahsildarpandalur[at]gmail[dot]com 04262-220734