மூடு

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), உதகை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), உதகை bdooty[dot]tnnlg[at]nic[dot]in 0423-2443996
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), உதகை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), உதகை bdooty[dot]tnnlg[at]nic[dot]in 0423-2443996
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), குன்னூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), குன்னூர் nlgcnr[dot]tnbdo[at]nic[dot]in 0423-2231727
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), குன்னூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), குன்னூர் nlgcnr[dot]tnbdo[at]nic[dot]in 0423-2231727
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), கோத்தகிரி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), கோத்தகிரி nlgkgri[dot]tnbdo[at]nic[dot]in 04266-271304
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கோத்தகிரி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கோத்தகிரி nlgkgri[dot]tnbdo[at]nic[dot]in 04266-271304
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கூடலூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கூடலூர் bdogdr[at]rediffmail[dot]com 04262-261260
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்( வட்டார ஊராட்சி), கூடலூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்( வட்டார ஊராட்சி), கூடலூர் bdogdr[at]rediffmail[dot]com 04262-261260