மூடு

குன்னூரில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் கண்டறியும் சிறப்பு மருத்துவமுகாம்

15/07/2020 - 27/07/2020
குன்னூர், நீலகிரி மாவட்டம்

குன்னூரில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் கண்டறியும் சிறப்பு மருத்துவமுகாம்

பார்க்க (116 KB)