மூடு

கோத்தகிரியில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் கண்டறியும் சிறப்பு மருத்துவமுகாம்

15/07/2020 - 23/07/2020
கோத்தகிரி, நீலகிரி மாவட்டம்

கோத்தகிரியில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் கண்டறியும் சிறப்பு மருத்துவமுகாம்

பார்க்க (64 KB)