மூடு

அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம் 06-07-2018 அன்று நடைபெறவுள்ளது
நடைபெறும் இடங்கள்:

உதகை வட்டம் – உதகை கிழக்கு
குன்னூர் வட்டம் – அதிஹரட்டி 1
கோத்தகிரி வட்டம் – ஜக்கனாரை
குந்தா வட்டம் – இத்தலார் 1
கூடலூர் வட்டம் – கூடலூர் 1
பந்தலூர் வட்டம் – மூனனாடு 2

06/07/2018 06/07/2018 பார்க்க (431 KB)