மூடு

அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம் 13-07-2018 அன்று நடைபெறவுள்ளது
நடைபெறும் இடங்கள்:

உதகை வட்டம் – தூனேரி
குன்னூர் வட்டம் – குன்னூர் நகரம்
கோத்தகிரி வட்டம் – அல்லிமாயார்
குந்தா வட்டம் – பாலகொலா 2
கூடலூர் வட்டம் – முதுமலை
பந்தலூர் வட்டம் – எருமாடு 2

13/07/2018 13/07/2018 பார்க்க (415 KB)