மூடு

அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம் 17-08-2018 அன்று நடைபெறவுள்ளது
நடைபெறும் இடங்கள்:

உதகை வட்டம் – உதகை ரூரல்
குன்னூர் வட்டம் – கேத்தி 1
கோத்தகிரி வட்டம் – ஜெகதளா2
குந்தா வட்டம் – முள்ளிகூர்
கூடலூர் வட்டம் – பாடந்தொரை
பந்தலூர் வட்டம் – நெள்ளியாளம்

17/08/2018 17/08/2018 பார்க்க (421 KB)